POPULAR BRANDS

Sứ mệnh của DangTau Whisky

Mang Tinh hoa của Whisky đến gần hơn với mọi người Việt Nam

TÌM HIỂU THÊM

CHOOSE A TYPE OF WHISKY

Highlight Products

Islay Single Malt Scotch Whisky

Laphroaig 10 Sherry Oak

2,000,000đ

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Balvenie 12 Doublewood

2,050,000đ

English Single Malt Whisky

The Lakes Whiskymaker’s Reserve No.7

3,000,000đ

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Balvenie 21 Portwood

7,900,000đ

Japanese Blended Whisky

Hibiki 21 Limited Edition

24,500,000đ

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Macallan 21 Fine Oak

45,000,000đ

GIFTS & ACCESSORIES

NHỮNG SET THỬ
VÀ QUÀ TẶNG Ý NGHĨA

Tasting sets

THỬ 5 lOẠI WHISKY khác nhau

Discover more

GIFT SET

BỘ QUÀ TẶNG CHO THE LAKES WHISKY

Discover more

youtube

Nơi chia sẻ những kiến thức, câu chuyện và đập hộp mọi siêu phẩm Whisky.

Subcribe for more