DISTILLERY

GLENGOYNE

“Unhurried since 1833” – “Không vội vàng, từ năm 1833” chính là câu châm ngôn của nhà rượu Glengoyne khi mà các quy trình nấu rượu ở đây được làm rất kĩ và từ từ, đặc biệt với thời gian ủ men tối thiểu là 56 tiếng giúp tạo ra một loại Whisky nhiều vị hoa quả thơm ngon.

Filter

Hiển thị tất cả 9 kết quả

“Unhurried since 1833” – “Không vội vàng, từ năm 1833” chính là câu châm ngôn của nhà rượu Glengoyne khi mà các quy trình nấu rượu ở đây được làm rất kĩ và từ từ, đặc biệt với thời gian ủ men tối thiểu là 56 tiếng giúp tạo ra một loại Whisky nhiều vị hoa quả thơm ngon.

Highland Single Malt Scotch Whisky

Glengoyne 10 Vintage

2,860,000đ

Highland Single Malt Scotch Whisky

Glengoyne 18

4,600,000đ

Vintage Reserve 1992

Glengoyne 1967 Christmas Day

45,000,000đ
39,500,000đ
48,000,000đ
39,800,000đ

Highland Single Malt Scotch Whisky

Glengoyne 25

4,600,000đ

Highland Single Malt Scotch Whisky

Glengoyne 30

31,600,000đ
39,500,000đ

Are you over 18?