DISTILLERY

THE LAKES

Anh Quốc trước nay chỉ nổi tiếng làm rượu Gin, cho đến năm 2011, The Lakes Distillery được thành lập và thay đổi tất cả. Vào năm 2022, vượt qua tất cả các đối thủ sừng sỏi, nhà Lakes đã lên đỉnh thế giới với danh hiệu Single Malt ngon nhất của năm.

Filter

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Anh Quốc trước nay chỉ nổi tiếng làm rượu Gin, cho đến năm 2011, The Lakes Distillery được thành lập và thay đổi tất cả. Vào năm 2022, vượt qua tất cả các đối thủ sừng sỏi, nhà Lakes đã lên đỉnh thế giới với danh hiệu Single Malt ngon nhất của năm.

7,300,000đ
3,800,000đ
3,800,000đ
3,800,000đ
3,800,000đ
3,800,000đ

English Single Malt Whisky

The Lakes Whiskymaker’s Reserve No.6

3,500,000đ

English Single Malt Whisky

The Lakes Whiskymaker’s Reserve No.7

3,200,000đ

Are you over 18?