DISTILLERY

CHICHIBU

Chichibu được thành lập vào năm 2007 bởi Ichiro Akuto - cháu trai của người sáng lập nhà chưng cất Hanyu huyền thoại. Chichibu là một nhà chưng cất nhỏ nhất của Nhật Bản, họ tập trung làm ra những chai Whisky tuyệt hảo nhất thay vì chạy theo số lượng.

Filter

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Chichibu được thành lập vào năm 2007 bởi Ichiro Akuto – cháu trai của người sáng lập nhà chưng cất Hanyu huyền thoại. Chichibu là một nhà chưng cất nhỏ nhất của Nhật Bản, họ tập trung làm ra những chai Whisky tuyệt hảo nhất thay vì chạy theo số lượng.

Chichibu London Edition

Chichibu London Edition

15,000,000đ

Japanese Single Malt Whisky

Chichibu Paris Edition

15,000,000đ

Japanese Single Malt Whisky

Chichibu Red Wine Cask

15,000,000đ

Are you over 18?