DISTILLERY

CHICHIBU

Chichibu được thành lập vào năm 2007 bởi Ichiro Akuto - cháu trai của người sáng lập nhà chưng cất Hanyu huyền thoại. Chichibu là một nhà chưng cất nhỏ nhất của Nhật Bản, họ tập trung làm ra những chai Whisky tuyệt hảo nhất thay vì chạy theo số lượng.

Filter

Chichibu được thành lập vào năm 2007 bởi Ichiro Akuto – cháu trai của người sáng lập nhà chưng cất Hanyu huyền thoại. Chichibu là một nhà chưng cất nhỏ nhất của Nhật Bản, họ tập trung làm ra những chai Whisky tuyệt hảo nhất thay vì chạy theo số lượng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Are you over 18?