TYPE

BLENDED WHISKY

Blended Whisky, hay con gọi là Whisky pha trọn, là loại Whisky được sản xuất từ nhiều loại ngũ cốc khác nhau, đến từ nhiều thùng gỗ khác nhau, và có thể bao gồm cả phần ngũ cốc lẫn mạch nha.

Filter

Blended Whisky, hay con gọi là Whisky pha trọn, là loại Whisky được sản xuất từ nhiều loại ngũ cốc khác nhau, đến từ nhiều thùng gỗ khác nhau, và có thể bao gồm cả phần ngũ cốc lẫn mạch nha

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Are you over 18?