DISTILLERY

BOWMORE

Bowmore được thành lập vào năm 1779 và là nhà chưng cất lâu đời nhất ở Islay – vùng đất của những chai rượu khói huyền thoại với vị mặn và vị y tế vô cùng đặc trưng.

Filter

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Bowmore được thành lập vào năm 1779 và là nhà chưng cất lâu đời nhất ở Islay – vùng đất của những chai rượu khói huyền thoại với vị mặn và vị y tế vô cùng đặc trưng.

Islay Single Malt Scotch Whisky

Bowmore 10 Aston Martin

1,750,000đ

Islay Single Malt Scotch Whisky

Bowmore 18 Whisky Sponge Edition No.74

14,500,000đ

Islay Single Malt Scotch Whisky

Bowmore 22 Aston Martin

15,000,000đ

Are you over 18?