DISTILLERY

LAPHROAIG

Laphroaig được thành lập vào năm 1815 tại vùng Islay, Scotland bởi anh em Donald và Alexander Johnston. Laphroaig là một trong những số ít nhà chưng cất vẫn giữ sàn malting và sử dụng “peated malt”, tạo ra hương vị đặc trưng với vị khói mạnh mẽ.

Filter

Hiển thị kết quả duy nhất

Laphroaig được thành lập vào năm 1815 tại vùng Islay, Scotland bởi anh em Donald và Alexander Johnston. Laphroaig là một trong những số ít nhà chưng cất vẫn giữ sàn malting và sử dụng “peated malt”, tạo ra hương vị đặc trưng với vị khói mạnh mẽ.

Islay Single Malt Scotch Whisky

Laphroaig 10 Sherry Oak

2,000,000đ

Are you over 18?