REGION

CAMPBELTOWN WHISKY

Từng được coi là thủ phủ của ngành công nghiệp Whisky với tên gọi “The Whisky City”, nhưng hiện nay chỉ còn 3 nhà máy hoạt động. Whisky từ Campbeltown có cá tính rất mạnh, full body, cay nồng và có vị khói.

Filter

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Từng được coi là thủ phủ của ngành công nghiệp Whisky với tên gọi “The Whisky City”, nhưng hiện nay chỉ còn 3 nhà máy hoạt động. Whisky từ Campbeltown có cá tính rất mạnh, full body, cay nồng và có vị khói.

Campbeltown Single Malt Scotch Whisky

Springbank 10 Palo Cortado

12,000,000đ

Campbeltown Single Malt Scotch Whisky

Springbank 12 Year Old Decanter Gift Set 1970s

16,000,000đ

Campbeltown Single Malt Scotch Whisky

Springbank 15

5,900,000đ

Campbeltown Single Malt Scotch Whisky

Springbank 1919 50 Year Old

295,000,000đ

Campbeltown Single Malt Scotch Whisky

Springbank 21

35,000,000đ

Campbeltown Single Malt Scotch Whisky

Springbank 21 Year Old 2005 Release

32,000,000đ

Are you over 18?